Wat Aldert Hazenberg na de 107e is overkomen

KADER

Parate functies bij verschillende artillerie-eenheden in de rangen van luitenant en kapitein van februari 1972 tot december 1978.
Na de verplichte cursus Stafdienst op de Krijgsschool grote staf (zgn. “Haagse”) functies bij de landmachtstaf en externe plannen bij de artillerie tot 1985. Hierbij o.a. maandelijkse en halfjaarlijkse deelname aan internationale panels (NATO AC/225 voor Meteo, Artillerie en Helikopters) en FINABEL (eveneens voor artillerie en helikopters) in de rangen van kapitein en majoor.
Hoofd opleidingszaken bij de 42ste afdeling artillerie in Assen van maart 1985 tot juni 1987. Verantwoordelijk voor de opleiding en training van het personeel en de operatiën van de eenheid van ca. 600 man.
Hoofd beroepsopleidingen bij de artillerie in Breda tot juni 1989, waarvoor o.a. het volgen van de opleiding Nuclear Weapon Employment in Ober Ammergau (NATO school).
Hoofd Personeelszaken van het Opleidingscentrum Artillerie in Breda tot december 1991. Op jaarbasis werden op de locaties, Breda, Den Helder, Oldebroek, Ede en Schaarsbergen ongeveer 7000 dienstplichtigen en ca. 300 beroepsmilitairen opgeleid voor de Veldartillerie, de Luchtdoelartillerie en als Legerluchtwaarnemer.
Commandant van de 154ste  afdeling veldartillerie van december 1991 tot december 1993. Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een eenheid van bijna 1200 militairen.
Hoofd opleiding en vorming, tevens commandant kernstaf, van de 52ste reserve brigade van december 93 tot juli 2001.
Tijdens deze functie eveneens als monitor voor de Europese Gemeenschap (ECMM (nu EUMM), diplomatieke missies).uitgezonden naar:

  • Bulgarije februari ’96 – juni ’96 als DHRC (plv. hfd. regionaal centrum), t.b.v. de spill-over effecten van de oorlog in voormalig Joegoslavië op de west grensstreek van Bulgarije.

  • Macedonië juni en juli ´96 als Teamleader onder operationeel gezag van de OVSE ambassadeur in Skopje, eveneens t.b.v. de spill-over effecten van de oorlog in voormalig Joegoslavië en het Albanese probleem.

  • Albanië van juni t/m december 1997 t.b.v. de na de burgeroorlog op te starten verkiezingen en daarna t.b.v. het volgen van de ontwikkelingen van het democratische proces.

Na terugkeer tot 01-07-01 naast de functie bij de kernstaf verantwoordelijk gemaakt voor het opzetten van de opvolger van het mobilisatie systeem binnen het Nederlandse deel van het Duits Nederlandse Legerkorps, het z.g. activeringssysteem en dit systeem in de eigen brigade als pilot ontwikkelt en uitgevoerd.
Per 01-09-2001 met functioneel Leeftijdsontslag.

 

Werkzaamheden naast en na mijn beroep in het maatschappelijke middenveld:

  • Nederlandse Officieren Vereniging

  • Hoofdbestuurslid van de Nederlandse Officieren Vereniging 1992- heden.

  • Vice-voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging 1996- 2000.

  • Voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging vanaf juli 2000 - 2004.

In deze functies mede leiding gegeven aan de begeleiding en uitwerking van de strategische beslissing om samen te gaan met een andere militaire vakbond. Hierdoor is er de grootste militaire vakbond gevormd, waarin leden zitting hebben vanaf soldaat tot de hoogste generaal.

Nu sinds maart 2004 voorzitter ANBO voor 50-plussers.

 
www.107afdva.nl