Arie Beukers

MATEN

Ik zat bij de A-batterij en was daar breedte richter en plv stukscommandant olv toen wachtmeester Vonk die kon in
die tijd al knap hard schreeuwen staat me bij.
De toenmalige kapitein heette naar mijn idee Suikerbuik en er was een Luitenant Messerschmit (later hoofd KMA ).
Op een oefining in Duitsland hebben we van dichtbij het ontploffen van de loop van het tweede stuk wat aan het inschieten was meegemaakt.Dit was ergens in 1968 denk ik.
 
 
www.107afdva.nl