Hans Jasperse:

MATEN

In 1979 (augustus) ben ik van de KMA gekomen en geplaatst bij 107 Afdva Abt.
Btc was toen Kap Meijers en Bto was Elnt Grims. In die periode is Kap Meijers op cursus geweest (?) en toen werd Elnt Grims waarnemend Btc zodoende kon ik de plaats innemen van Willem Grims.
 
Wat heb ik in die tussentijd allemaal gedaan?
Na de eerste lichting ABt nog een lichting gedaan. Vervolgens plv C SSVbt (toen malig luitenant AD) geweest voor de periode van een jaar en aansluitend C-Onhpel tot 1983.
Van 1983 tot 1985 ben ik Btc van de BBt 107 Afdva geweest. Toen had ik het wel gezien bij de afdva en ben ik overgegaan naar 43 Afdva waar ik Bat LSO werd, dit voor een periode van circa twee jaren.
In 1987 overgeplaats naar Den Haag: eerst een cursus en toen een plaatsing van drie jaren bij de Landmachtstaf.
In 1990 terug naar 107 Afdva als S3, 107 Afdva werd door het afschaffen van M110A2 gereorganiseerd tot 154 Afdva met de getrokken M114/39. Tot 1992 ben ik daar S3 geweest.
In de periode tot heden ben ik geplaats geweest in Utrecht (staf COKL), īt Harde (Opleidingscentrum Vuursteun) , Den Haag (Directie materieel) , īt Harde (101 Divisie veldartilleriegroep) en tenslotte in Munster (Duitsland) waar ik hoofd sectie vuursteun ben binnen het 1(GE/NL) Corps
 
 
www.107afdva.nl