kentekens

 
Tussen 1966 en 1967 zijn - ter vervanging van het getrokken kanon 155 mm M59 (de 'Long Tom' ) - 28 stukken M 107 verworven die werden ingedeeld bij de 107e Afdeling veldartillerie (paraat) en 117e Afdva (RIM-mobilisabel), elk met 12 stukken. Deze hadden de kentekens: KZ-87-00 t/m 87-27.
 
Eveneens tussen 1966 en 1967 werden 11 stukken 8" houwitser M110 verworven voor de nucleaire artillerie. Deze hadden de kentekens: KZ-88-00 t/m 88-10. 8 stuks werden ingedeeld bij de 19e Afdva (paraat) 
 
De onderstellen van de M107 en de M110 waren gelijk. Dat leidde ertoe dat het in latere jaren wel eens voorkwam dat het onderstel van het ene type werd gebruikt voor het andere en omgedraaid.
 
Ter vervanging van de nog in gebruik zijnde getrokken houwitsers 8" M115 (die waren ingedeeld bij 108e en 118e Afdva, beide mobilisabel) werden in 1982 37 stukken M110A2 verworven. Deze hadden de kentekens: KZ-87-39 t/m 87-75.
 In de periode 1982 tot 1987 werden de 39 stukken M107 en M110 voorzien van een lange schietbuis 8". Deze kregen toen de typeaanduiding M110A1/A2 (A1 zonder mondingsrem en A2 met mondingsrem). De vernieuwde stukken M110 kregen toen een nieuw kenteken: KZ-87-28 t/m 87-38. Er ontstond dus een doorlopende serie KZ-87-00 t/m 87-75.
 
Vanaf 1982 waren de M110A1/A2 en M110A2 ingedeeld bij 19 (tot 1989) 107, 117, 108 en 118 Afdva. De vier laatstgenoemde eenheden werden in 1991 en 1992 opgeheven, toen de M110A1/A2 en de M110A2 uit de bewapening werden genomen. Enkele exemplaren zijn verkocht en enkele zijn behouden voor musea maar de meeste zijn in Soesterberg verschroot.