Ode aan de lange pijp (loflied op de M 107)

"HIER"

melodie: op de grote stille heide  
 
Nog niet zo heel lang geleden bleek de artillerie te licht
en toen werd met rasse schreden honderdzeven opgericht
Zij kreeg vuurmonden toebedacht
van uitzonderlijke kracht.
O, lange pijpen; o, lange pijpen; o, lange pijp.
Waar ter wereld is een vuurmond die zijn weelde evenaart
Zelfs een M-honderd en negen is geen vergelijking waard
Vriend en vijand staan versteld
van het donderend geweld
Van lange pijpen; van, lange pijpen; o, lange pijp.
Hij ejaculeert met snelheid die een mens versteld doet staan
en de sperma-doppler meter kan zijn werk maar nauw'lijks aan
Sidd'rend daalt dan weer de stift
vol van ongeremde drift
Van lange pijpen; van lange pijpen; o, lange pijp.
Ziet de jonge deernen kreunen als zo'n lange pijp zwaar rijst
Ziet het glimmen in hun ogen,
dat hun ongeduld bewijst
dan is 't  groots moment reeds daar
hijgend komen zij dan klaar
Van lange pijpen; van lange pijpen; o, lange pijp.
Dit kanon is daarom tevens Sinte Bar'ra's lieveling
Hulde aan de honderdzven, die dat brok geweld bedwingt
Drrom krijgt ook deze club
weer dit jaar de bacardi-cup
Door lange pijpen; door lange pijpen; o, lange pijp.
vrij naar: Bert van de Pol (73-5)