www.107.afdva.nl

GESCHIEDENIS

Tekst uit het boek “ Vuur in beweging “ pagina 190 & 191  

Zeer kort na de invoering van de AMX/pra begon de instroom van de Amerikaanse vuurmonden M107, M110 en de M109, die allen tot dezelfde " geschutsfamilie" behoorden.

De wapens waren van "mond tot rups" volkomen nieuw. Er was niet, zoals bij de AMX/pra, uitgegaan van een bestaande tank die als drager van het geschut moest dienen.

Als eerste werd in 1966 het 175 mm kanon M107 ingevoerd, dat met een maximale dracht van ruim 30 Km, verder schoot dan alle overige vuurmonden die bij de NAVO-lidstaten in gebruik waren.

De veldartillerie kon weer met recht het wapen "met de lange arm"‘ genoemd worden. Voor artilleristen die voordien met andere vuurmonden hadden geschoten was de M107 een grote stap vooruit, de bediening was uitermate gemakkelijk.

Het richten, zowel zijdelings als voor de hoogte, het ingraven van de schop, het op het stuk brengen van het projectiel, het laden en het aanzetten: alles gebeurde hydraulisch

   ontscheping M 107 in Rotterdam

(ontscheping van een 175 mm kanon, M107 te Rotterdam, januari 1966 )

De vuursector was 60 graden. Voor het 175 mm kanon werden 2 nieuwe afdelingen opgericht: 107 Afdva en 117 Afdva (mobilisabel). De getrokken Long Tom werd afgestoten en de afdelingen waarbij dit kanon was ingedeeld (106 en 116) werden opgeheven.

 

Na enkele jaren begonnen de veldartilleristen echter een stuk minder positief over de M107 te oordelen. Het kanon had een te grote spreiding om doelen boven de 16 à 17 Km onder vuur te kunnen nemen.

Vrijwel identiek aan de M107 was de gemechaniseerde 8-inch ( 203 mm ) houwitser M110, alleen de schietbuis verschilde.

 parade 300 jaar artillerie

 

 

In 1977 bestond het wapen der Artillerie 300 jaar. Op 11 januari, de officiële verjaardag, werd het feestelijk jaar geopend met een parade in het Artillerie Schietkamp.

 

 Tijdens een schietoefening van de A-Bt van de 107 Afdva in oktober 1968 in Bergen-Hohne, scheurde onmiddellijk na het afvuren de kamer van deze M107. Daarbij raakten 2 artilleristen zwaar en enkele licht gewond. De vuurmond staat hier voor herstel in de tankwerkplaats. Tot het najaar van 1969 gold er als gevolg van dit ongeluk een schietverbod voor de M107.

M 107 met gescheurde kamer

 De afdelingscommandant, Luitenant-kolonel J. D. Besselink en de afdelingsadjudant J. van Leeuwen, vuurden toen het 1e schot af en slaagden erin het vertrouwen in de vuurmond bij de stuksbemanningen te herstellen.